نسل سوم - «دولت اسلامی » در حکوت اسلامی
نسل حامی گفتمان انقلاب اسلامی

«دولت اسلامی » در حکوت اسلامی

تاریخ:دوشنبه 26 فروردین 1392-07:51 ب.ظ


 یكى از شعارهاى خوبى كه آقاى رئیس‌جمهور، هم در دوره‌ى انتخابات، هم بعد از آن تكرار كردند، مسأله‌ى دولت اسلامى است. من به این موضوع در نماز جمعه اشاره‌یى كردم. باید قدرى بیشتر این مفهوم را بشكافیم. نظام اسلامى پس از انقلاب اسلامى تشكیل شد. شورش انقلابى و نهضت انقلابى مى‌توانست انجام بگیرد، اما نظام غیراسلامى تشكیل شود. خیلى جاها این‌طور شده؛ در الجزایر همین‌طور بود. در الجزایر، نهضت، اسلامى بود. اصلاً پایگاه نهضت و رهبران نهضت، مسلمانها بودند؛ اما بعد از آن‌كه نهضت به نتیجه رسید، كسانى كه اعتقادى به مبانى تفكر اسلامى نداشتند، آمدند قدرت را در دست گرفتند. این‌جا هم همین كارها داشت مى‌شد. در همان روز 21 بهمن و 22 بهمن و 23 بهمن از این كارها داشت مى‌شد. بنده از نزدیك در جریان برخى از كارها بودم؛ داشتند حركت مى‌كردند كه به اصطلاحِ خودشان یك جنبش كارگرى و یك حركت كارگرى را بر این حركت عمومى تغلیب كنند و همان فرمولى كه در روى كار آمدن نظامهاى سوسیالیستى در دنیا معمول است - یعنى انقلاب طبقه‌ى كارگر - تحقق بدهند و بعد هم یك چند نفر سر كار بیایند؛ منتها امام را محاسبه نكرده بودند؛ یعنى این گوهر خدشه‌ناپذیرِ شكست‌ناپذیر را در محاسباتشان ندیده بودند؛ لذا سخت ضربه خوردند. حتّى روز سومِ بعد از پیروزى انقلاب راه افتادند آمدند جلوى بیت امام در مدرسه‌ى علوى و تظاهرات كردند و مطالباتِ به‌اصطلاح سوسیالیستى و كارگرى را مطرح كردند. ولى نظام اسلامى تشكیل شد.

نظام اسلامى یعنى چه؟ یعنى منبع تقنین و معیار و ملاك اجرا و اركان تصمیم‌گیرى در كشور معلوم شد چیست؛ اركان حكومت - قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه، رهبرى، قوه‌ى قضاییه و دیگر اركان - چیده شد و قانون اساسى آمد همه‌ى اینها را تثبیت كرد؛ لذا پایه‌گذارى‌هاى اصولى انجام گرفت. این نظام اسلامى فقط شكل نیست؛ محتوایى دارد؛ یعنى كارهایى باید در واقعیت زندگى مردم انجام بگیرد. تحقق این واقعیت‌ها در زندگى مردم، مردان و عناصر مؤمن و معتقد به خودش را - كه داراى صفات و خصوصیات لازم هم باشند - مى‌طلبد؛ این مى‌شود دولت اسلامى. دولت اسلامى شامل همه‌ى كارگزاران نظام اسلامى است؛ نه فقط قوه‌ى مجریه؛ یعنى حكومتگران و خدمتگزاران عمومى. اینها باید جهتگیرى‌ها و رفتار اجتماعى و رفتار فردىِ خود و رابطه‌شان با مردم را با معیارهاى اسلامى تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهتگیرى‌ها را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و بسرعت به سمت آن جهتگیرى‌ها حركت كنند؛ این مى‌شود دولت اسلامى.

از همان اوان كار، تلاش براى تشكیل دولت اسلامى شروع شد. بعضى‌ها مى‌گویند شما بعد از 27 سال مى‌خواهید دولت اسلامى تشكیل دهید؟ نه، تلاش و اقدام براى تشكیل دولت اسلامى از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهایى موفق بودیم، در برهه‌یى موفق نبودیم. بعضى از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضى از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضى از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته‌ى به رفتارهاى طاغوتى شدیم.
 اسم ما كه دولت اسلامى باشد، كافى نیست؛ والّا قبل از ما چند دولت جمهورى اسلامىِ دیگر در منطقه‌ى ما و آفریقا و جاهاى دیگر وجود داشته و الان هم هست. قبل از انقلاب، در جایى دولتى تشكیل شد كه ما شوخى مى‌كردیم و مى‌گفتیم جمهورى اسلامى امریكایىِ فلان جا! آن دولت با نام جمهورى اسلامى هم بود. بنابراین اسم ما دولت اسلامى باشد، كافى نیست؛ باید عمل و جهتگیرى ما اسلامى باشد. اگر در اینها اختلال پیدا شد، حركت مستمر و مداوم و پوینده‌یى كه لازم است تا دولت اسلامى به صورت كامل شكل بگیرد، دچار نُكث مى‌شود و طبعاً كار عقب مى‌افتد. البته دولت اسلامىِ كامل به معناى واقعى كلمه، در زمان انسان كامل تشكیل خواهد شد؛ ان‌شاءاللَّه. خوشا به حال كسانى كه آن روز را درك مى‌كنند. همه‌ى ما انسانهاى ناقصى هستیم. ما به قدر توان و تلاشِ خود مى‌خواهیم مجموعه‌ى كارگزاران حكومت را - كه خودمان هم جزو آنها هستیم - به نقطه‌یى برسانیم كه با نصاب جمهورى اسلامى تطبیق كند. ما مى‌خواهیم خود را به حد نصاب نزدیك كنیم. اگر دولتى مى‌آید و مى‌گوید هدفم این است كه این را تحقق ببخشم، خیلى چیز مبارك و خوبى است.
 
از همان اوان كار، تلاش براى تشكیل دولت اسلامى شروع شد. بعضى‌ها مى‌گویند شما بعد از 27 سال مى‌خواهید دولت اسلامى تشكیل دهید؟ نه، تلاش و اقدام براى تشكیل دولت اسلامى از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهایى موفق بودیم، در برهه‌یى موفق نبودیم. بعضى از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضى از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضى از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته‌ى به رفتارهاى طاغوتى شدیم.
من چهار پنج سال پیش همین‌جا در حسینیه این مطلب را با مجموعه‌ى كارگزاران مطرح كردم؛ گفتم انقلاب اسلامى، نظام اسلامى، دولت اسلامى و بعد كشور اسلامى. اگر دولت ما اسلامى شد، آن وقت كشورمان اسلامى خواهد شد. اگر من و شما در معاشرتمان، در رفتارمان، در طلب مالمان، در مجاهدتمان، نتوانستیم خود را به حد نصاب برسانیم، از آن دانشجو، از آن جوان بازارى، از آن عنصر در رده‌هاى پایین دولتى، از آن كارگر، از آن روستایى، از آن شهرى چه توقعى مى‌توانیم داشته باشیم كه اسلامى عمل كنند؟ چرا مردم را بیخود ملامت مى‌كنیم؟ نباید ملامت كنیم. اگر كمبودى هست، خودمان را باید ملامت كنیم؛ «لوموا انفسكم».

اول، ما اسلامى مى‌شویم؛ وقتى اسلامى شدیم، «كونوا دعاة النّاس بغیر السنتكم»؛آن وقت عملِ ما مردم را مسلمان واقعى خواهد كرد و كشور، اسلامى خواهد شد؛ هم احكام و مقررات اسلامى است، هم اجرا اسلامى است، هم دولتمردان اسلامى‌اند، هم مردم به تبع حال و به تبع دولتمردان از لحاظ اخلاقى اسلامى خواهند شد. البته شیطان نمى‌میرد؛ شیطان زنده است. همیشه عده‌یى، جریانى، مجموعه‌هایى هستند كه تسلیم شیطان بشوند؛ اما شكل كلى، اسلامى خواهد شد.

معناى شعار دولت اسلامى این است كه ما مى‌خواهیم اعمال فردى، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظامهاى بین‌المللى و نظام سلطه‌ى امروز جهانى را به معیارها و ضوابط اسلامى نزدیكتر كنیم. این شعار، بسیار باارزش است؛ ان‌شاءاللَّه به این شعار پایبند بمانید و این تلاش را جدى‌تر، بى‌آسیب‌تر و واقعى‌تر كنید؛ چون گامى بلند خواهد بود در راه رسیدن به آن هدفها؛ و همان‌طور كه عرض كردم، رسیدن به آن هدفها مردان خودش را مى‌خواهد. البته «مردان» كه مى‌گوییم، به معناى «رجال» در قانون اساسى نیست؛ شامل خانمها هم مى‌شود؛ یعنى كسان و عناصر و كارگزارانِ خودش را مى‌خواهد. به قول شاعر، آن دو صد من استخوان را داشته باشند تا بتوانند این صد من بار را بردارند.

بیانات در دیدار با اعضای هیئت دولت 08/06/1384choc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:57 ب.ظ
I've been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort
of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
Reading this information So i'm glad to show that I've a very just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed.

I most undoubtedly will make sure to do not fail to remember
this web site and give it a glance regularly.
How do you grow?
چهارشنبه 22 شهریور 1396 11:16 ق.ظ
Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from this web
site, and your views are fastidious designed for new people.
http://careyfishe.hatenablog.com/archive
چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:56 ق.ظ
I do not even understand how I finished up right
here, however I thought this publish used to be great.
I don't recognize who you're however definitely you are going
to a famous blogger when you aren't already. Cheers!
کسب درآمد ماهیانه از سایت های کلیکی
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 02:15 ب.ظ
سلام
شما میتوانید با روزی 20 دقیقه کار با اینترنت ماهیانه 30 هزار تومان کسب درآمد کنید
فقط کافیست در سایت های گروه اسمان فعالیت کنید
شرکت ثبت شده در ستاد ساماندهی و دارای مجوز فعالیت
کاملا تضمینی
پرداختی به کارت های عضو شبکه شتاب
پس همین الان عضو شوید و فعالیت خود را آغاز کنید
http://itroom-box.mihanblog.com/post/1
با تشکر
مهمون
دوشنبه 26 فروردین 1392 07:54 ب.ظ
سلام
اگه کارت شارژ خواستی به ما سر بزن
نماینده ایرانسل، تالیا و همراه اول هستیم.
با پشتیبانی 24 ساعته
www.kasbcharge.ir
دانیال
دوشنبه 26 فروردین 1392 07:05 ب.ظ
ما را با نام هواداران ارسنال لینک کن ما هم لینکت میکنیم فقط بهمون بگو ممنون.
arsenal-wenger.mihanblog.com
لطیفه و طنز
دوشنبه 26 فروردین 1392 06:58 ب.ظ
هروز با جدیدترین و خنده دار ترین جوک ها پذیرای حضور گرم شما هستیم ... jokeha.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic